مقالات

امپدانس چیست و چه کاربردی دارد؟

امپدانس چیست

امپدانس چیست؟ اگر شما در حوزه مهندسی برق یا الکترونیک فعالیت دارید، به احتمال زیاد با کلمه امپدانس در مباحث مختلف برخورد کرده‌اید. امپدانس در بسیاری از زمینه‌ها، از خطوط انتقال و بلندگوها گرفته تا اجزای اصلی الکتریکی، نقش مهمی ایفا می‌کند. در دوران تحصیل، ما با اصول اولیه امپدانس در درس‌های فیزیک آشنا شدیم، اما درک عملی آن، به ویژه در کاربرد امپدانس مانند مدارهای چاپی (PCB)، ممکن است چالش‌برانگیز باشد. بدون شناخت کامل منشاء امپدانس و کاربردهای مختلف آن، به راحتی می‌توان دچار سردرگمی شد. در این مقاله به سوال امپدانس چیست پاسخ داده و به بررسی اصول، نحوه محاسبه و کاربرد امپدانس خواهیم پرداخت تا درک بهتری از آن فراهم شود.

بیشتر بخوانید: سفارش قطعات الکترونیکی از خارج

امپدانس چیست؟

بطور کلی امپدانس، به‌عنوان یک مفهوم اساسی در علم برق، نشان‌دهنده میزان مخالفت یک مدار با جریان الکتریکی است و در مدارهای تغییرجریان (AC) از اهمیت بسیاری برخوردار است. امپدانس ترکیبی از مقاومت، خازن و اندوکتانس است که به ترتیب نشان‌دهنده مقاومت، توانایی ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی در فرم یک میدان الکتریکی و مغناطیسی، و توانایی تولید میدان مغناطیسی به‌عنوان واکنش به جریان الکتریکی است. در مقابل، در مدارهای جریان مستقیم  (DC)، امپدانس معادل با مقاومت است؛ زیرا در این حالت، اثرات خازن و اندوکتانس وجود ندارد و تنها مقاومت مدار تأثیرگذار است.

در عمل، مفهوم امپدانس مورد استفاده در طراحی و تحلیل مدارهای AC بسیار حیاتی است، زیرا امکان فهمیدن و پیش‌بینی واکنش مدارها نسبت به تغییرات فرکانسی را فراهم می‌کند. نقش امپدانس در طراحی تجهیزات الکترونیکی، مدارهای صوتی و تصویری، سیستم‌های انتقال اطلاعات از جمله اینترنت اشیاء (IoT)، شبکه‌های ارتباطی، تجهیزات رادار و سنسورهای فرکانس بالا بسیار مهم است. از این رو، آشنایی با اینکه امپدانس چیست و چه تأثیراتی بر مدارهای  ACدارد، یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت در طراحی و اجرای این نوع مدارهاست.

بیشتر بخوانید: خرید پتانسیومتر تریمر

"</p

انواع امپدانس چیست؟

اکنون که به سوال امپدانس چیست پاسخ دادیم بهتر است با انواع امپدانس آشنا شویم. انواع امپدانس متناسب با نوع مدارها و شرایط عملی متفاوت است. در زیر به برخی از انواع مهم امپدانس اشاره می‌کنیم:

امپدانس مقاومتی (Resistive Impedance)

امپدانس مقاومتی (Resistive Impedance) به میزان مقاومت مدار در برابر جریان الکتریکی، بدون در نظر گرفتن اثرات خازنی و اندوکتانس اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، در این نوع امپدانس، فقط مقاومت مدار در نظر گرفته می‌شود و عناصری مانند خازن و اندوکتانس در محاسبه امپدانس نادیده گرفته می‌شوند.

امپدانس مقاومتی در مدارهایی که فقط شامل مقاومت‌های الکتریکی هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌طور معمول، در مدارهایی که جریان الکتریکی به‌صورت مستقیم (DC) جاری می‌شود، امپدانس مقاومتی همان مقاومت مدار است.

معادله‌ی امپدانس مقاومتی به‌صورت زیر است:

Z=R

در این معادله:

 • 𝑍 امپدانس است که در واحد اهم (Ω) اندازه‌گیری می‌شود.
 • 𝑅 مقاومت است که آن هم در واحد اهم (Ω) اندازه‌گیری می‌شود.

در مدارهایAC، امپدانس مقاومتی همچنان معنی دارد، اما به‌صورت مجزا از امپدانس‌های خازنی و اندوکتانس. این نوع امپدانس در مدارهایی که فقط به مقاومت‌های الکتریکی وابسته‌اند، اهمیت زیادی دارد و در تحلیل مدارها استفاده می‌شود.

انواع امپدانس

امپدانس خازنی (Capacitive Impedance):

امپدانس خازنی (Capacitive Impedance) به مقاومتی اشاره دارد که خازن در یک مدار AC ایجاد می‌کند. خازن، یک عنصر الکترونیکی است که برای ذخیره و تخلیه انرژی الکتریکی بین دو صفحه‌ی موازی استفاده می شود. در مدارهای AC، خازن‌ها امپدانسی به نام “امپدانس خازنی” دارند که با فرکانس جریان الکتریکی و ولتاژ ورودی متغیر است.

معادله‌ی امپدانس خازنی به صورت زیر است:

Z=-j/ωC​

در این معادله:

 • Z​ امپدانس خازنی (به واحد اهم)
 • 𝜔 فرکانس جریان الکتریکی (به واحد رادیان بر ثانیه)
 • 𝐶 ظرفیت خازن (به واحد فاراد)

امپدانس خازنی به این دلیل به صورت عدد مختلط است که دارای جزئی حقیقی و جزئی موهومی (j) می‌باشد. جزئی موهومی آن نشان‌دهنده تأخیر فازی بین ولتاژ و جریان در یک خازن است.

امپدانس خازنی با افزایش فرکانس، کاهش می‌یابد، بنابراین در فرکانس‌های بالاتر اثر خازن در مدار بیشتر محسوس است و امپدانس خازنی کاهش می‌یابد. این ویژگی باعث می‌شود خازن‌ها در فیلترها و مدارهای فرکانس‌بالا به طور گسترده‌ای استفاده شوند.

بیشتر بخوانید: فیبر نوری چیست

راکتانس سلف

راکتانس سلف به مقاومتی اشاره دارد که اندوکتانس در یک مدار AC ایجاد می‌کند. اندوکتانس یک عنصر الکترونیکی است که به دلیل جریان الکتریکی که از طریق آن عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. این میدان مغناطیسی انرژی را ذخیره می‌کند و باعث ایجاد یک ولتاژ موجود در انتهای اندوکتانس می‌شود که مقادیری از جریان الکتریکی ایجاد می‌کند.

معادله‌ی راکتانس سلف به صورت زیر است:​

ω=2πf→Xl =ωLدر این معادله:

 • xl راکتانس سلف (به واحد اهم)
 • ω فرکانس جریان الکتریکی (به واحد رادیان بر ثانیه)
 • 𝐿 اندوکتانس (به واحد هانری)

راکتانس سلف همچنین به صورت عدد مختلط است و دارای جزئی حقیقی و جزئی موهومی است. جزئی موهومی آن نشان‌دهنده‌ی تاخیر فازی بین ولتاژ و جریان در یک اندوکتانس است.

با افزایش فرکانس، راکتانس سلف افزایش می‌یابد، بنابراین در فرکانس‌های بالاتر، اثر اندوکتانس در مدار بیشتر محسوس می‌شود. به همین دلیل، اندوکتانس‌ها در فیلترها و مدارهای فرکانس‌بالا به طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند.

کاربرد امپدانس

امپدانس مختلط (Complex Impedance)

امپدانس مختلط (Complex Impedance) یک مفهوم کلیدی در مهندسی برق است که در مدارهای AC به کار می‌رود. این مفهوم نشان‌دهنده‌ی مجموعی از مقاومت، خازنی و اندوکتیو در یک مدار AC است.

در مدارهای AC، عناصر مختلف مانند مقاومت (resistance)، خازن (capacitor)، و اندوکتانس (سلف‌ها) وجود دارند که هرکدام امپدانسی مخصوص به خود دارند. امپدانس مختلط به‌عنوان مجموعی از این امپدانس‌ها در نظر گرفته می‌شود.

امپدانس مختلط به صورت عدد مختلط نمایش داده می‌شود و شامل دو قسمت است: قسمت حقیقی (Resistive Impedance)  که نشان‌دهنده‌ی مقاومت مدار است و قسمت موهومی (Reactive Impedance)  که نشان‌دهنده‌ی امپدانس خازنی یا راکتانس سلف مدار است.

معادله‌ی امپدانس مختلط به‌صورت زیر است:

Z=R+jX

در این معادله:

 • 𝑍 امپدانس مختلط (به واحد اهم)
 • 𝑅 قسمت حقیقی امپدانس (مقاومت مدار (به واحد اهم)
 • 𝑋 قسمت موهومی امپدانس (امپدانس خازنی یا راکتانس سلف به واحد اهم)

امپدانس مختلط اهمیت زیادی در تحلیل و طراحی مدارهای AC دارد زیرا این امپدانس نشان می‌دهد که چگونه مدار به جریان و ولتاژ AC واکنش نشان می‌دهد. این مفهوم بسیار مهم در زمینه‌های مختلف از جمله الکترونیک، اتوماسیون صنعتی، انرژی برق و ابزارهای اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: قطعات اکتیو و پسیو

"</p

کاربرد امپدانس چیست؟

امپدانس یک مفهوم بسیار مهم در مهندسی برق است که در تحلیل، طراحی و اجرای مدارهای الکتریکی به کار می‌رود. این مفهوم به‌عنوان یک معیار برای مقاومت یک مدار در برابر جریان الکتریکی در نظر گرفته می‌شود، اما تفاوت اصلی آن با مقاومت این است که امپدانس الکتریکی در مدارهای AC با فرکانس متغیر است و شامل عناصری مانند مقاومت، خازن، و اندوکتانس می‌شود.

کاربرد امپدانس در مهندسی برق عبارتند از:

 • طراحی مدارهای الکتریکی: در طراحی مدارهای AC، امپدانس الکتریکی به عنوان یک معیار مهم برای تطابق و هماهنگی عناصر مدار استفاده می‌شود. انتخاب عناصر مدار مانند مقاومت ها، خازن ها و سلف‌ها بر اساس امپدانس مورد نیاز مدار و فرکانس جریان الکتریکی انجام می‌شود.
 • انتقال اطلاعات: در سیستم‌های انتقال اطلاعات مانند اینترنت، تلفن و شبکه‌های ارتباطی، امپدانس مهم است. تطابق امپدانس در سیم‌ها و کابل‌ها به‌عنوان یک روش برای کاهش افت ولتاژ و تداخل سیگنال استفاده می‌شود.
 • تجهیزات صوتی و تصویری: در تجهیزات صوتی و تصویری مانند اسپیکرها، هدفون‌ها، میکروفون‌ها، و دستگاه‌های تصویری، امپدانس برای انتقال صدا و تصویر با کیفیت استفاده می‌شود.
 • الکترونیک پزشکی: در تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های MRI و ECG، امپدانس مهم است زیرا تطابق درست آن با بدن انسان برای انتقال سیگنال‌های الکتریکی بهبود کیفیت تصاویر و دقت تشخیص را افزایش می‌دهد.
 • سیستم‌های کنترل و اتوماسیون: در سیستم‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی مانند رباتیک، خودروهای هوشمند و تجهیزات صنعتی، امپدانس برای انتقال سیگنال‌های کنترلی و اطلاعاتی بین دستگاه‌ها و سنسورها استفاده می‌شود.

به طور کلی، امپدانس الکتریکی به عنوان یک معیار اساسی در تحلیل و طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی بسیار اهمیت دارد و در صنایع مختلف از جمله برق، الکترونیک، ارتباطات، پزشکی، و صنایع خودرو استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اتصال ال سی دی گرافیکی به میکرو

سخن پایانی

در این مقاله از سایت ریز موج الکترونیک رسام، به سوال امپدانس چیست؟ پاسخ داده و مفهوم امپدانس در مهندسی برق را مورد بررسی قرار دادیم. امپدانس به‌عنوان معیاری برای مخالفت یک مدار با جریان الکتریکی در نظر گرفته می‌شود و در مدارهای AC کاربردهای گسترده‌ای دارد. مهمترین ویژگی امپدانس این است که آن را به عنوان یک مجموعه از مقاومت، خازن و اندوکتانس در نظر گرفته می‌شود که با فرکانس جریان الکتریکی تغییر می‌کند. امپدانس اهمیت زیادی در طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، انتقال اطلاعات، تجهیزات صوتی و تصویری، الکترونیک پزشکی و سیستم‌های کنترل و اتوماسیون دارد. با استفاده از امپدانس، می‌توان بهبود کیفیت و کارایی مدارها و سیستم‌های الکتریکی را افزایش داد و از تداخل الکترومغناطیسی جلوگیری کرد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *