مقالات

فروش قطعات الکترونیک صنعتی

فروش قطعات الکترونیک صنعتی

شرکت ریز موج الکترونیک رسام هر نوع قطعه الکترونیکی و صنعتی کمیاب را از خارج از کشور وارد میکند. 

دریافت مشاوره رایگان 

021-22920838

11_N-50-2-2/133_NE

   Can Ship Immediately :Stock 11_N-50-2-2/133_NE MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time 11_N-50-2-2/133_NE  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1 Enter

ZFBT-4R2G-S+

   Can Ship Immediately :Stock ZFBT-4R2G-S+ MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time ZFBT-4R2G-S+  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1 Enter

PSF-S01-011

   Can Ship Immediately :Stock PSF-S01-011 MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time PSF-S01-011  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1 Enter

BZX84B5V6-E3-08

  4000 Can Ship Immediately :Stock BZX84B5V6-E3-08 MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time BZX84B5V6-E3-08  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

CYT1000A

  1000 Can Ship Immediately :Stock CYT1000A MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time CYT1000A  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

FX439LS

  134 Can Ship Immediately :Stock FX439LS MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time FX439LS  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

A1010BPLG68C

  9 Can Ship Immediately :Stock A1010BPLG68C MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time A1010BPLG68C  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

ZVN2110GTA

  20 Can Ship Immediately :Stock ZVN2110GTA MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time ZVN2110GTA  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

MINISMDC050F

  2250 Can Ship Immediately :Stock MINISMDC050F MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time MINISMDC050F  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

TLV320AIC12ID

  29 Can Ship Immediately :Stock TLV320AIC12ID MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time TLV320AIC12ID  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

BA2902F

  50 Can Ship Immediately :Stock BA2902F MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time BA2902F  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

AOZ1212AI

  20 Can Ship Immediately :Stock AOZ1212AI MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time AOZ1212AI  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

LX5518LQ

  20 Can Ship Immediately :Stock LX5518LQ MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time LX5518LQ  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1

MAALSS0034

  30 Can Ship Immediately :Stock MAALSS0034MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time MAALSS0034  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1 Enter

B504

  93 Can Ship Immediately :Stock B504 MWE  MWE Part 4 Weeks Factory Lead-Time B504  :#.Mfr Minimum: 1 Multiples: 1
Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.